Sme Neštátna kardiologická a interná ambulancia, ktorá poskytuje komplexnú kardiologickú starostlivosť

  • Echokardiografické vyšetrenie (ECHOKG)
  • Elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) 
  • Liečebnú a podpornú infúznu terapiu pod dohľadom odborného personálu
  • 24 hodinový EKG Holter
  • ABPM ( tlakový Holter)
  • Záťažová bicyklová ergometra ( v súčasnosti nerealizujeme )
  • Interné predoperačné vyšetrenia pred plánovaným zákrokom pacientov v starostlivosti našej ambulancie
  • Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie
  • Odbery biologického materiálu

echokardiografické vyšetreniE (ECHOKG)

umožňuje zobraziť dutiny srdca, chlopňový aparát, poruchy kinetiky komôr srdca po prekonaní srdcovej príhody, zistiť vývojové vady srdca ako aj následky vysokého krvného tlaku alebo príčinu porúch rytmu. Na vyšetrenie nie je potrebné prísť nalačno. 

elektrokardiografické vyšetrenie (EKG),

12-zvodový záznam elektrickej činnosti srdca v kľudovej ležiacej polohe pacienta

liečebná a podporná infúzna terapiu pod dohľadom odborného personálu

EKG Holter

Vyšetrenie sa indikuje pri podozrení na poruchy srdcového rytmu. Ide o 24 hodinový elektrokardiografický záznam, ktorý sa zapisuje do malého snímacieho zariadenia s následným vyhodnotením v počítači.

ABPM (tlakový Holter)

Vyšetrenie je indikované pri podozrení na vysoký krvný tlak alebo na overenie účinnosti liečby. Prístroj sa používa na intervalové meranie tlaku krvi počas 24hod.- cez deň každých 20 minút, v noci každých 30 minút

Záťažová bicyklová ergometria
(v súčasnosti nerealizujeme) 

Vyšetrenie na stacionárnom bicykli pri stupňujúcej sa záťaži so snímaním 12 zvodového EKG záznamu a meraním krvného tlaku.

interné predoperačné vyšetrenia pred plánovaným zákrokom

Interné predoperačné vyšetrenie pacientov v starostlivosti našej ambulancie.

Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie,

základné antropometrické vyšetrenie, meranie pulzu a tlaku krvi

Odbery biologického materiálu,

krv, moč

Ambulancia má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami