náš tím


Mudr. Petra Vaňová

Kardiológ - Internista

V roku 2001 ukončila štúdium na LF UK v Bratislave.   
Po skončení štúdia pracovala v niekoľkých špecializovaných kardiologických zariadeniach, kde mala možnosť spolupracovať so špičkovými lekármi ( Kardiocentrum Nitra s.r.o., NÚSCH a.s. , CINRE s.r.o. ). Atestovala z vnútorného lekárstva v roku 2008 a z kardiológie v roku 2011. Pravidelne sa zúčastňuje odborných školení a seminárov doma i v zahraničí.  V roku 2019 po úspešnom absolvovaní skúšky získala certifikát z echokardiografie EACVI Európskej kardiologickej spoločnosti.

Od roku 2020 prevádzkuje vlastnú kardiologickú ambulanciu. Kladie dôraz na precíznosť, odbornosť a ľudský prístup.andrea Kosár

Diplomovaná sestra

Profesiu zdravotnej sestry vykonáva od roku 1997.  V roku 2001 ukončila nadstavbové štúdium v Bratislave ako všeobecná diplomovaná sestra. V roku 2004 absolvovala štúdium na Slovenskej zdravotnej univerzite v Bratislave v špecializovanom odbore vnútorné lekárstvo. Pracovala na kardiologickom oddelení NUSCH a.s.. 

V našej Kardiologickej ambulancií MediSpace s.r.o. pracuje od roku 2020. Pri svojej práci dbá na profesionalitu s nadštandardným prístupom k pacientom.